Di area Pura Jagatkartta juga terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan umat Hindu untuk berdoa memohon rezeki dan penglaris. Letaknya berada tepat di samping Pura Jagatkartta.

Sebelum masuk di areal utama Pura Jagatkarta juga terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan khusus untuk bersembahyang, menyempurnakan, serta menyucikan persembahan yang akan dihaturkan di Pura Jagatkarta sebagai wujud rasa syukur.