Suddha bhumi gantam toyam, Suddha naari pativrata. Sucih ksemakaro raaja. Samtusto brahmana sucih (Canakya Nitisastra VIII.17)

Artinya: Air yang meresap ke dalam, tanah menjadi bersih, istri yang setia pada suami manjadi suci, pejabat pemerintahan menjadi suci dengan mensejahterakan rakyatnya, Brahmana menjadi suci apabila senantiasa puas secara rohani (Samtusta).